Muzeum

Komentovaná prohlídka kapitulní síně

Komentovaná prohlídka kapitulní síně strakonického hradu.

25. září

17:00 hodin

kapitulní síň strakoického hradu

 

Přednáška seznámí posluchače s nástěnnými malbami v kapitulní síni a ambitu strakonického hradu. Hlavním předmětem pozornosti se stane christologický cyklus v ambitu, který znázorňuje život Pána Ježíše. Během komentované prohlídky budou popsány jednotlivé scény christologického cyklu, u některých bude převyprávěn příběh zachycený v evangeliu. 

Základní vstupné na přednášku je 20 Kč, zlevněné vstupné 10 Kč.