Muzeum

Léto pod Rumpálem

série kulturních akcí – strakonický hrad, výstavní prostory MSP

LÉTO POD RUMPÁLEM

1. 6. Den dětí (Hudební škola Yamaha, Šmidingerova knihovna Strakonice, Helen Doron – Angličtina pro děti, Volnočasový klub Toledo)

Triptych tří královen:
6. 6. Já, Kunhuta Uherská (divadlo jednoho herce – Stanislava Hošková)
13. 6. Já, Eliška Přemyslovna (divadlo jednoho herce-Stanislava Hošková)
20. 6. Já, Alžběta Rejčka (divadlo jednoho herce-Stanislava Hošková)

9.6. Hrad žije tancem a muzikou (Dům dětí a mládeže Strakonice)
19. 6. Letně podvečerní koncert – Smíšený sbor Hlasoň a Dívčí pěvecká skupina Prácheňského souboru
26. 6. Letně podvečení koncert – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
29. 6. Muzikál Mág (skupina Jistem, Dětský pěvecký sbor ZŠ F. L. Čelakovského, Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé)
4.7. Veršovaná fraška Trumf (Divadelní spolek Karel Čapek Děčín)
23. 7. Klavírní recitál Carla Peterssona
28. 7. Bigbítovo-rokový podvečer (Bluestars 69, Pařený Cokánek, Šafrán)
1.9. Loučení s létem na strakonickém hradě (Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic)
17. 9. Klavírní recitál Romana Rauera