Muzeum

Den dětí

Odpoledne plné zábavy, her, soutěží, hudby a tance.

1. 6. 2012  15.00 – 18.00 hodin

Připraven je program žáků Hudební školy Yamaha, soutěže pro děti všech věkových kategorií, malování na obličej či lezecká stěna. V rámci dne dětí lze navštívit také výstavy a expozice muzea či vystoupat na vyhlídkovou věž Rumpál.
Na dětský den navazuje Dudácká muzejní noc.
Více v sekci této akce.