Mlýn Hoslovice

Velikonoce – vítání jara

Tradiční velikonoční řemeslná akce ve Vodním mlýně v Hoslovicích.

8. 4. 2017, 10:00 – 16:00 hod.

Tradiční vítání jara, ukázky starých řemesel, velikonoční obyčeje, zdobení kraslic a další jarní zvyky spojené s Velikonocemi. Nebude chybět tradiční jarmark. Dětský soubor Prácheňáček nám přiblíží tyto svátky lidovou muzikou a velikonočním pásmem. Děti se mohou naučit dětské hry jejich prababiček a pradědečků a čekají je i pravidelné tvořivé dílny.

Vstupné: 50 / 25 Kč

Akce se koná za příspěvku Jihočečského kraje v rámci dotačních programů pro rok 2017 – Život mlynáře z Podlesí.