Mlýn Hoslovice

Konopická

Vodní mlýn Hoslovice

od 13:00 hod.

AREÁL VODNÍHO MLÝNA BUDE DNE 3. 9. 2016 DO 11:00 HOD. UZAVŘEN!

Důležité pokyny

Žádáme návštěvníky, aby při vstupu do areálu mlýna dodržovali tyto pokyny pořadatelů:

 • POZOR – AREÁL MLÝNA BUDE OTEVŘEN AŽ OD 11 HODIN!, tj. 2 hodiny před plánovaným začátkem.
 • Vstup od 11 hodin bude řešen přes venkovní pokladny umístěné od směru Čestice a Hoslovice.
 • Pro zrychlení odbavení na pokladnách si prosím připravte drobné. Jednotné vstupné je 50 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. Žádné slevy nelze uplatnit.
 • Ke vstupence, pásce na ruku, obdrží návštěvníci na pokladnách situační plánek mlýna s popisem jednotlivých scén a dalšími informacemi ke Konopické.
 • V průběhu divadelního představení je nutné se pohybovat pouze ve vytýčených návštěvnických zónách!
 • Vjezd ke mlýnu bude po celý den zcela uzavřen, respektujte dopravní značení a pokyny pořadatelů v obci Hoslovice.
 • K parkování využijte tři parkoviště v obci Hoslovice, sledujte naváděcí systém.
 • Majitelům ZTP průkazů bude umožněn mimořádný vjezd ke mlýnu pouze do 10 hodin a výjezd z areálu až po skončení programu, tj. cca v 18 hodin. K parkování bude sloužit plocha za stodolou se zemědělským nářadím, je třeba počítat s docházkovou vzdáleností cca 250 m.
 • V areálu mlýna bude zajištěno občerstvení, omezené venkovní posezení a prodej suvenýrů a zajímavých řemeslných výrobků.
 • Po skončení Konopické jsou připraveny komentované prohlídky s pouštěním mlýnského kola.

V průběhu dne je možné navštívit Farmu Hoslovice, s doprovodným programem pro děti.

Restaurace U Starého kance v Hoslovicích bude nabízet speciální konopické menu.

POZOR – TATO AKCE JE POŘÁDÁNA VE ZVLÁŠTNÍM PROVOZNÍM REŽIMU!

Přejeme Vám hezký zážitek a těšíme se na Vaši návštěvu.

Konopická v Česticích a Hoslovicích

 • Slavila se 1x za 5 let.
 • Historicky oslava sklizně textilních plodin; tedy především veselice vesnických žen, které plodiny pěstovaly i zpracovávaly.
 • Je to vlastně veselý průvod vsí, plný dvojsmyslů a odvázanosti, který končí v obecní hospodě s dobrým jídlem (pečivem – koláče, záviny) a pivem.

Hra/průvod – OTEVŘENÉ VENKOVNÍ DIVADLO

Ústřední postavou je Konopičák, který žije v chatrči jako starý zanedbaný mládenec (osobně není moc hezký). Ves v čele s kecalem (domlouval sňatky) jde průvodem k jeho domku, kde on kouká z vikýře. Je přemlouván kapelou a průvodem krojovaných žen, že je pro něho připravena bohatá a krásná nevěsta. Přemlouvání trvá určitou dobu a použije se řada lidových písní k tomuto aktu určených (ženy jsou rozverné až vyzývavé). Následně Konopičák souhlasí a odjíždí na zdobném koňském povoze k domu Konopičky (nevěsty). Její obydlí je improvizovaný domek ze slámy, který je volně v prostoru. Opět kecal spouští květnaté slibování, zaručuje krásu a bohatství nevěsty. Ta však není hezká, ale navíc je to převlečený muž. Sňatek je domluven, na důkaz pevnosti dohody se celý slaměný příbytek zapaluje. Novomanželé odjíždí povozem na veselici.