Mlýn Hoslovice

Velikonoce

Velikonoční zvyky na mlýně.

10:00- 16:00 hodin

Ukázky různých technik zdobení vajíček, pletení pomlázek, pečení a ochutnávka jidášků, příprava tradiční pučálky, prodej velikonočního aranžmá a mnoho dalšího.

K vidění bude pletení pomlázek, košíků a ošatek z proutí a ze slámy, ukázky různých technik zdobení vajíček – bavlnkování, vosková reliéfní technika, vosková batika a drátkování. Krom vajíček jsou nachystány i ukázky výroby březových košťat nebo příprava vizovického pečiva. Nebudou chybět ani ochutnávky tradičních pokrmů, které připraví knihovnice muzea paní Ludmila Vilánková. V peci se budou péci jidášci, drobné velikonoční kynuté pečivo a tradiční mazance. Na ochutnání bude i pučálka, opečený naklíčený hrách. Další pracovník muzea Milan Kos vyrobí píšťalku z vrbového proutí. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky areálu vodního mlýna a v případě dobrého počasí bude také spuštěno mlýnské kolo a mlecí zařízení.

Ve 12:30 a 14:00 hodin vystoupí folklórní soubor Mladá dudácká muzika ze Strakonic a po celý den zazní harmonika pana Němce ze Stach.

Pro děti budou během akce připraveny nejrůznější hry – káča, kuličky, chůdy, házení míčků a také několik tvořivých dílniček (pomlázky, drátkovaná vajíčka, zdobení vajíček, malování na sádrové odlitky či textilní zvířátka).

Zajištěno je také občerstvení a možnost nákupu velikonočního dekorativního zboží – vajíčka, sušená vazba, perníčky, pedig, keramika atd.

Program proběhne i v případě nepříznivého počasí, a to v příjemných prostorách nové budovy.

Vstupné 50/25 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena.