Mlýn Hoslovice

Den řemesel

10:00 -17:00 hod.

Ukázky řemesel – tesání ze dřeva, výroba šindelů, koryt a dřeváků, dřevořezba, sedlická krajka, kameník, provazník, kováři, hrnčíř, drátkování, pedig, domácí pomazánky, pečení chleba, houstiček a česnekových placek, pouštění mlýnského kola, hry a aktivity pro děti, harmonika a mnoho dalšího.

Vstupné zdarma.

Informace
Pro mobilní seniory, s ohledem na docházkovou vzdálenost parkoviště cca 1 km, nabízíme autobusovou dopravu. Autobus ze Strakonic bude odjíždět 22.6. v 9:30 hod. z parkoviště pod Jelenkou, směr Drahkov-Kraselov-Škrobočov-Hodějov-Hoslovice, v případě zájmu na jmenovaných místech zastaví. Odjezd zpět v 14:30 hod. Jízdné 30 Kč. Závazné přihlášky se přijímají v Zámecké galerii strakonického hradu a na telefonu 380 422 608.

Akce se koná v rámci projektu Muzeum mlýnů, financovaného z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko.