Mapa stránek

Muzeum

   Otevírací doba a kontakty
   Ceník
   O muzeu
      Rekonstrukce muzea
      Historie muzea
      Sbírky
         Archeologie
         Fotografie
         Numizmatika
         Písemnosti a tisky
         Dudáctví
         Výtvarné umění
         Staré tisky
         Historie
         Geologie
         Militaria
      Dokumenty
         Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)
         Výroční zprávy MSP
         Rozpočet muzea
         Návštěvní řád
         Zřizovací listina
         Organizační řád a struktura
         Ostatní
      Ocenění
   Akce, výstavy
      Sezóna 2021
         Symboly Velikonoc
         Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice
         Den otevřených dveří
         Zastavení ve starém čase
         Helena Šandová
         Pavla Gregorová – Recycling
         Vánoční výstava
         Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
         Adventní trhy pod Rumpálem
         Restaurování a konzervace papíru, knih a papírových artefaktů
   Hradní věž Rumpál
   Černá kuchyně
   Kapitulní síň a ambit
   Výběrová řízení

Mlýn Hoslovice

   O mlýnu
   Obec Hoslovice
   Akce
      Sezóna 2021
         Podzim vchází do dveří
         Babí léto na mlýně
         Domácnost paní mlynářky
         Dožínky
         Dětský den
         Den otevřených dveří
         Z bylinkového hrnečku
         Co srpen neuvaří, to už září nedopeče
         Na sv. Antonína broušení kosy započíná
         Vítáme tě, jaro – ZRUŠENO
   Expozice
   Otevírací doba a kontakty
   Ceník

Kontakty, otevírací doba

   Pracoviště a pracovníci

Z dění…

   Program
   Aktuality
      Hledáme edukátora
      Rozšíření výstavy
      Zkrácení otevírací doby
      Zrušení květnových akcí
      Otevíráme pro veřejnost
      Sezona 2021
      Zahájení výstavy se posouvá
      Symboly Velikonoc
      Rekonstrukce webových stránek
      Den s loutkovým divadlem v Hoslovicích
      Přednáška – Média a sociální sítě
      Projekt Restaurování exponátů II.
   JEDEME ONLINE
      Papírové vločky
      Sněžítka
      10 podzimních aktivit
      Tvoření – domácí papír
      Spojovačka
      Přívěšek na klíče
      Vyrábíme sliz
      Vyrob si domácí plastelínu
      Nová tvořivá dílnička na doma je na světě.
      Puzzle
      Tvoření – Domácí mýdlo
      Kostelní zvon
      Ledoví muži
      Tvoření – Papírové prstýnky
      Morový sloup
      Květnové povstání českého lidu
      Kvíz
      Tvoření – Motýlci
      Renesanční síň
      Pověsti strakonického hradu
      30. duben
      Hádanka
      POZOR ZMĚNA!
      Historie strakonického muzea
      Legenda o sv. Jiří + kvíz
      Kvíz – dudy
      Znovu otevíráme
      Řád maltézských rytířů
      Kvíz
      Tipy na výlety
      Vystřihovánky
      Velikonoční pondělí
      Velikonoční dobroty
      Bílá sobota
      Velký pátek
      Zelený čtvrtek
      Výroba velikonočního zajíčka.
      Pracovní list Jaro
      Johanitská komenda a nástěnné malby
      Najdi 5 rozdílů
      Sudoku
      Architektonický vývoj strakonického hradu
      Hádanka
      600 let od bitvy u Sudoměře
      Skládačka
      Družbance
      Historie strakonického hradu
      Bludiště
      Spojovačka
   Rekonstrukce muzea
      Gotické trámy
      Objev nového prostoru
   Zajímavosti
      400 let od bitvy na Bílé Hoře
      Freska „KOLO ŠTĚSTÍ“
      Zvon SALVATOR
      Pomník MISTRA JANA HUSA
      Zrod vánoční hvězdy
      Mikulášská obchůzka ze vzpomínek Josefa Lady

Knihovna

   O knihovně
   Knihovní řád
   Badatelna
   Otevírací doba a kontakty
   Online katalog
   Klon: Online katalog

Fotogalerie

   Pohádkové Vánoce – panely
   Vernisáž výstavy Hledání
   Domácnost paní mlynářky
   Dožínky
   Pec nám (ne)spadla
   Dětský den
   Výstava Obrazy J. Synka a L. Peška
   Edukační programy
   Projekty
      Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice
      Nové exponáty a restaurování
      Restaurování exponátů II.
   Přednášky

Služby

   Publikační činnost
   Svatební obřady
   Publikace zdarma
      Tradiční zpracování mléka
      Tradiční chov dobytka
      Tradiční pěstování obilí
      Pečení chleba
      Steinův palác versus zámecká Trucbašta
      Staré mlýny
      Rožmberkové
   Publikace k objednání
      Encyklopedie měst a obcí okresu Strakonice
      Výpovědi pamětníků druhé světové války
      Hradiště na Strakonicku
      Strakonice a srpen 1968
      Strakonicko za 1. světové války
      Dudy ze sbírky Jeroena de Groota
      Po stopách dudáků na Prácheňsku
      Písně a řeči vážné – nevážné – darebné
      Strakonická zastavení F. L. Č.
      Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku
      Poklady jižních Čech
      Poznávací omalovánky
      Strakonický dudy, ty je slyšet všudy
   Archeologický průzkum
   Konzervování-restaurování

Pro školy

   Edukační programy
      Školní výlety – Vodní mlýn Hoslovice
      Předškolní akademie – Dobrodružné výpravy do hlubin strakonického hradu
      Křížem krážem strakonickým hradem
      Velikonoční tvořivé dílny
      Vánoční tvořivé dílny
   Prohlídky
      Vodní mlýn Hoslovice
      Expozice Muzea středního Pootaví

Pro média

   Tiskové zprávy
      Strakonická madona
   Loga ke stažení

Projekty

   Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice
      O projektu
      Fotogalerie
      Klon: Fotogalerie
      Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky – TDI stavby
      Smlouva o dílo, vč. dodatku
      Smlouva o dílo vč. dodatku
      Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky – 3D skener
      Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky – PC a SW pro digitalizaci mobiliáře
      Smlouva BOZP
   Nové exponáty a restaurování
      O Projektu
      Registrace
   Restaurování exponátů II.
      O projektu
      Registrace
   Realizované projekty

Veřejné zakázky

Evidence smluv

Info

         Pravěk
         Středověk
         Malý rytířský sál
         Velký rytířský sál
         Dudy
         Model hradu
         Rožmberkové
         Fezko
         ČZ
   Soutěž o nejkrásnější kraslici
   Znáš své město?