Knihovna

Badatelna

Muzeum má určené prostory pro badatelskou činnost. Badatelé je mohou využívat po předchozí domluvě a vyplnění badatelského listu.

Ke stažení