Velikonoční výstava

Tradiční velikonoční výstava od 10. 3. do 10. 4. v kapitulní síni strakonického hradu.

Vernisáž 9. 3. od 16 hodin. S pásmem o sv. Řehořovi vystoupí žáci třídy 3. B ZŠ Horažďovice Blatenská.

Bohatý doprovodný program. Více zde.

Otevírací doba: út – ne, 9 – 17 h, včetně svátků

Velikonoční výstava | Muzeum středního Pootaví Strakonice