Strakonické muzeum získalo maltézský záslužný řád

Muzeum středního Pootaví Strakonice resp. ředitelka PhDr. Ivana Říhová získala od Suverénního řádu maltézských rytířů významný záslužný řád ORDINE PRO MERITO MELITENSI (italsky). Toto vyznamenání se uděluje osobám, které se výjimečně zasloužily o maltézský řád.

Vyznamenání se uděluje od roku 1920 za aktivity, které zvyšují čest a prestiž Suverénního vojenského špitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (maltézský řád). Uděluje se především nečlenům řádu bez ohledu na jejich náboženství. Držitelé se ovšem nestávají členy Maltézského řádu.

Ředitelka strakonického muzea převzala ocenění za realizaci unikátní expozice věnované historii maltézského řádu v Čechách i cizině 22. června 2022 při oslavě svátku patrona řádu sv. Jana Křtitele. Cenu doktorce Říhové předal na velkopřevorství v Praze velvyslanec Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice J.E. p. Wenceslas de Lobkowicz. Dokument podepsala Jeho Excelence místodržící velmistra Fra´ Marco Luzzago v Římě. Fotokopie dekretu je součástí zprávy.

Expozice Řádu maltézských rytířů vznikla v rámci velké stavební i expoziční rekonstrukce v části strakonického hradu, kde muzeum sídlí. Slavnostní otevření proběhlo 1. 4. 2022. Muzeum představilo pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály. Do nových prostor se přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.

Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program), dudáckou a loutkářskou tradici. V  prostorách bývalé komendy maltézského řádu pak vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Otevřeny jsou opět také zrestaurované prostory kapitulní síně a ambitu s vzácnými nástěnnými malbami, černá kuchyně a také vyhlídková věž Rumpál.

Představitelé řádu velice ocenili vznik této expozice. V rámci Evropy se nevyskytuje žádná taková, která by johanity dokumentovala takto komplexně.