Program adventních trhů

Přinášíme vám program letošních adventních trhů. Startujeme 2. 12. v 15 hodin.

Program adventních trhů | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Program adventních trhů | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Program adventních trhů | Muzeum středního Pootaví Strakonice