2. místo v Gloria Musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Soutěž je vyhlašována dle § 19 odst. 2 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, v platném znění. Její výsledky jsou každoročně zveřejňovány při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. květen). Hlavními soutěžními kategoriemi jsou Muzejní výstava rokuMuzejní publikace rokuMuzejní počin roku, zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM.

Muzeum se do letošního ročníku přihlásilo souběžně se slavnostním otevřením nových expozic. Z 20 různých projektů jich do užšího výběru postoupilo 6 a strakonické muzeum je jedním z nich. 25. května při slavnostním vyhlášení v Obecním době v Praze jsme obdrželi druhé místo za Muzejní počin roku.

2. místo v Gloria Musaealis | Muzeum středního Pootaví Strakonice