Video průvodce pro neslyšící

Informace v českém znakovém jazyce

Pro neslyšící a silně nedoslýchavé jsme připravili video průvodce, které návštěvníky provedou po strakonickém hradě a expozicích muzea.

Tablet s videi je možné zapůjčit na pokladně muzea.

 

Video průvodce pro neslyšící | Muzeum středního Pootaví Strakonice Video průvodce pro neslyšící | Muzeum středního Pootaví Strakonice Video průvodce pro neslyšící | Muzeum středního Pootaví Strakonice Video průvodce pro neslyšící | Muzeum středního Pootaví Strakonice Video průvodce pro neslyšící | Muzeum středního Pootaví Strakonice

 

Ukázka našeho průvodce:

 

Muzeum středního Pootaví učinilo v roce 2023 výrazný krok ke zvýšení návštěvnosti ze strany občanů se zdravotním handicapem. Ve spolupráci s organizacemi Deaf friendly a Tichý svět, o. p. s. vytvořilo celkem 25 videoklipů s tlumočením v českém znakovém jazyce. Videa neslyšícím přibližují nejenom stálé expozice, ale i zbývající části hradu. Stejný počet, tedy celkem 25 videí, je doplněno titulky a může sloužit zejména silně nedoslýchavým lidem.

Neslyšící se ve svém životě potýkají především s velkou komunikační bariérou. Česká republika je sice vázaná Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, přesto se lidé se sluchovým handicapem v praxi stále ještě v dostatečné míře nemohou spolehnout, že potřebné informace získají ve svém mateřském, tedy českém znakovém jazyce. Po rozsáhlé rekonstrukci a otevření nových expozic se proto Muzeum středního Pootaví Strakonice rozhodlo, že muzejní prostory neslyšícím přiblíží právě v českém znakovém jazyce.

Nejprve ve spolupráci s organizací Deaf friendly vzniklo jedenáct videoklipů, které s využitím fotografií a tlumočníka do českého znakového jazyka popisují jednotlivá zastavení ve stálé expozici řádu maltézských rytířů. Na tuto část navázala druhá etapa projektu, kde je stejným způsobem přiblížena historie textilní výroby ve Strakonicích, loutkářská tradice, dudácká tradice i výrobky a motocykly ČZ. Nechybí ani informace o dalších částech muzea. V tomto případě muzeum spolupracovalo s organizací Tichý svět, o. p. s.