Advent a Vánoce na Šumavě

Přednáška

  • 2. 12. 2021
  • 17 hod.
  • Společenský sál Šmidingerovy knihovny
  • PhDr. Vladimír Horpeniak
  • 20/10 Kč

Vyprávění Vladimíra Horpeniaka z Muzea Šumavy v Sušici a Kašperských Horách bude o předvánočním a vánočním čase v kraji střední Šumavy a Pošumaví. Autor přiblíží svérázné lidové zvyky, adventní zpěvy, koledování, betlémářství i tradici lidových vánočních her. Pořad bude doplněn projekcí historických snímků a reprodukcí četných výtvorů krajového lidového umění.