Z dění…

Víte, že…

v roce 2015 uplyne:

  • 30 let od doby, kdy byl odstřelen starý cihelný komín teplárny (1985), teplárna v té době již využívala nový komín s lapačem popílku a odsiřovačem
  • 40 let od doby, kdy byl dokončen most v Ellerově ulici (1975), novotou zářila restaurace Hvězda
  • 40 let od doby, kdy bylo dokončeno nové přemostění soutoku Otavy a Volyňky (1975)