Z dění…

Revitalizace strakonického hradu - II.etapa

Projekt je spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad.

Strakonický hrad je dominantou města Strakonice a významným centrem kulturního a společenského dění. Je jedním z největších hradních komplexů v celé České republice, vzhledem k historickým a stavebním hodnotám byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Na přelomu roku 2014 a 2015 došlo k revitalizaci další části areálu hradu Strakonice za účelem zachování této národní kulturní památky regionálního významu a současné zlepšení využití jejího kulturně-historického potenciálu a využití pro rozšíření nabídky cestovního ruchu na Strakonicku. Projekt byl spolufinancován městem Strakonice a převážná část finanční prostředků byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

V rámci realizace projektu byla řešena stavební obnova hradní studny, rekonstrukce střechy hlavního objektu purkrabství a komplexní revitalizace budovy bývalých koníren; nyní je zde umístěna dětská knihovny a společenský sál. Tyto objekty, díky realizaci tohoto projektu budou nově využity pro potřeby cestovního ruchu a to ve spolupráci Šmidingerovy knihovny Strakonice s Muzeem středního Pootaví Strakonice. Právě propojení provozů obou těchto subjektů ve shodě umožní rozšířit nabídku služeb a atraktivit pro návštěvníky také do zimní sezóny.