Z dění…

Dětské kresbičky skřítků

V rámci výstavy Pohádková země Vítězslavy Klimtové jsou vystaveny dětské kresbičky, které vznikly při vernisáži 20. srpna.

Kresby budou v ambitu kapitulní síně vytaveny do konce výstavy, tj. do 18.10.

Malí autoři si svá díla mohou vyzvednout po tomto datu na podatelně muzea.