Z dění…

Setkání mlynářů ve Vodním mlýně v Hoslovicích

Dne 17. října 2014 se v areálu Vodního mlýna v Hoslovicích konalo setkání pamětníků mlynářského řemesla. Setkání se zúčastnili potomci mlynářů ze Strakonic a okolí, kteří poskytli muzeu rozhovory pro film Nemelem, nemelem… Pozvání přijali i další pamětníci. Po vzájemném seznámení všech účastníků byl promítnut film Nemelem, nemelem…, který zachycuje historii a vzpomínky na vybrané mlýny ve Strakonicích a okolí. Představen byl i film o Vodním mlýně v Hoslovicích, který zachycuje stručnou historii a rozsáhlou rekonstrukci celého areálu po roce 2005. Filmy vznikly ve spolupráci se Strakonickou televizí za finanční podpory Jihočeského kraje. Promítány budou při vybraných akcích, které se konají v areálu hoslovického mlýna.

Při přátelském setkání se vzpomínalo na staré časy, prohlížely se dobové fotografie a zazněly podněty, aby se v dokumentování vzpomínek na mlynářského řemeslo pokračovalo i v budoucnosti a byly zachyceny poutavou formou vzpomínky i z jiných částí regionu.