Z dění…

Muzejníci v Haibachu

Dne 7. 10. 2014 se v bavorském Haibachu uskutečnil druhý seminář projektu č. 248 Muzea mlýnů. Muzeum středního Pootaví Strakonice zastupovaly ředitelka Ing. Ludmila Koštová, vedoucí programu a propagace Mgr. Lucie Kupcová a historička Mgr. Blanka Jirsová. V rámci semináře bavorský partner Förderverein zur Erhaltung der Burgruine und Heimatpflege představil projekt č. 248 „Muzeum mlýnů“, financovaný z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, jeho dosavadní práce a plány k dokončení a otevření. Strakonické muzeum představilo Vodní mlýn v Hoslovicích, jeho historii, zakoupení, obnovu a využití. Dále aktivity v rámci projektu 248.

Součástí projektových aktivit bylo i poradenství, které bavorský partner využil v podobě výroby palců do palečních kol. Palce pro Haibach vyrábí sekerník pan Mikyška z ČR. Pan Mikyška se také zúčastnil semináře a na místě osazoval kola palcemi a všichni přítomní ho mohli vidět při práci.

 

Více ve Fotogalerii