Z dění…

Koncert klubu Sbormistrů

Pěvecký sbor českých a moravských sbormistrů Vás zve na svůj koncert do kapitulní síně Strakonického hradu

 v 18:00 hod.

Vstupné dobrovolné.

Koncert je součástí Léta pod Rumpálem.

 

pořádá  NIPOS – ARTAMA ve spolupráci s Muzeem středního Pooatví Strakonice