Z dění…

Japonci v českých krojích

Zajímavá návštěva v muzeu

Do našeho muzea se 23. 6. objednala poněkud netradiční skupinka badatelů. Nejprve nás kontaktovala česká průvodkyně a informovala nás, že by k nám ráda přivedla skupinu 14 zájemců o prohlídku českých krojů. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, ale ani se nám nechtělo věřit, že tito zájemci byli až z Japonska! V daleké moderní metropoli Tokiu si šijí repliky tradičních českých krojů a tančí české lidové tance. Kvůli tokijskému smogu prý někdy dokonce tančí i se známou rouškou přes obličej.

Když pak výprava skutečně dorazila, ukázali jsme jim několik zajímavých kousků z depozitáře, především je zajímaly kroje prácheňské. Vše si bedlivě prohlédli, prozkoumali například způsob zapínání a vyptávali se na ryze praktické otázky, jako jak to mají udělat, aby jim při tanci nesjížděly podkolenky.

Stejně pečlivě si pak prošli i muzejní expozici, kde jsme objevili i některé milé podobnosti, třeba že hrnčířský kruh nebo máselnice vypadají úplně stejně jak v Japonsku, tak ve středním Pootaví.