Z dění…

Beseda s paní Staňkovou

V úterý 29. dubna se uskutečnila v kapitulní síni strakonického hradu beseda s významnou českou etnografkou Jitkou Staňkovou. Přestože paní Staňková před nedávnem oslavila již 90. narozeniny, stále je plná elánu. Na besedě pohovořila o svém dětství, které prožila ve Volenicích a ve Strakonicích, o svém působení ve Strakonické dudácké kapele Jiřího Malkovského i o kořenech svého zájmu o lidové tkaniny a textil. Po zhlédnutí dokumentu Jihočeská maškara, který vytvořila paní Staňková spolu s manželem Ludvíkem Baranem, dále oslavenkyně vyprávěla o svých studiích národopisu a kunsthistorie na pražské filozofické fakultě a jejím následném profesním působení. Během svého povídání se zmínila také o některých svých terénních výzkumech, které mj. prováděla také na Strakonicku a na šumavském Podlesí. Na závěr akce byl promítnut autorčin dokument Utkáno z hadrů – ukazující namáhavou práci tkalců hadrových koberců z Krkonoš. Po besedě Jitka Staňková podepisovala své knihy a pozdravila se s několika divačkami, od nichž dostala drobné pozornosti a květiny.