Z dění…

Významné události roku 2013

Významné události roku 2013

20 let      od otevření Euroškoly ve Strakonicích (1993)
35 let      od založení samostatného archeologického oddělení v muzeu ve Strakonicích (1978)
170 let    od založení městské knihovny ve Strakonicích, knihovnu založil v roce 1843 z vlastních prostředků kněz Josef Šmidinger, učitel a vychovatel (např. vychovatel u barona Dlauhoveského v Němčicích, či ve vlastenecké rodině Veithově)
80 let     od doby, kdy byly dokončeny první rozsáhlé restaurační práce na nástěnných malbách v kapitulní síni a ambitu (1932-1933)
80 let       od největší stávky strakonických textiláků (1933)
110 let     od doby, kdy byla dostavěna nová budova radnice – stará budova shořela při požáru roku 1789, nová budova radnice byla postavena roku 1820. V roce 1903 byla nová budova zvýšena o jedno patro, čímž získala radnice svojí dnešní podobu. V roce 1907 byla fasáda radnice vyzdobena podle návrhu Mikoláše Alše.
530 let     od doby, kdy udělil generální převor johanitského řádu Jan ze Švamberka strakonickým měšťanům právo zřídit si radnici (1483), hned v roce 1483 začalo město s budováním radnice, pro kterou byl nakonec roku 1488 koupen Zdeborův dům, v domě byl umístěn na základě povolení Jana ze Švamberka i sklad soli
770 let     od doby, kdy Václav I. potvrdil donaci Bavora I. johanitskému řádu (1243) – Bavor I. ze Strakonic daroval řádu část strakonického hradu s kostelem sv. Vojtěcha (dnes sv. Prokopa) a několik okolních vesnic, k jeho obdarování se připojila i jeho manželka Bohuslava (listina se sice hlásí k roku 1243, ale zřejmě pochází z doby pozdější; potvrzuje již stávající stav)

Další – pro zajímavost

20 let     od založení společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, společnost vznikla ze státního podniku ZZN Strakonice (1993)
20 let     od založení firmy ZNAKON (1993)
30 let     pře 30 lety, v roce 1983, byl ve Strakonicích zbořen rodný domek F. L. Čelakovského
30 let     před 30 lety bylo ve Strakonicích vybudováno autobusové nádraží (1983)
30 let     od doby, kdy byla postavena pro gymnázium samostatná budova v Máchově ulici (1983)
60 let     před 60 lety, v roce 1953, byl ve Strakonicích otevřen Průmysl mléčné výživy Strakonice (strakonická mlékárna)
90 let     od doby, kdy Jan Dyk, okresní školní inspektor ve výslužbě, zahájil obnovu muzea ve Strakonicích (1923). Jako předseda Okresního osvětového sboru převzal předměty muzea uschované v měšťanských školách.
90 let     od doby, kdy došlo ke spojení Jihočeské zbrojovky spol. s. r. o. ve Strakonicích (*1919) s firmou „Hubertus“, s fúzí byl změněn název na Česká zbrojovka akc. spol. v Praze (1923)
90 let     od dokončení stavby hospodyňské školy (1923) v Plánkově ulici
145 let     před 45 lety byla dokončena stavba železnice ČB-Plzeň (1867-1868)
150 let     od doby, kdy získaly Strakonice první telegrafní spojení se světem – s Pískem a ČB (1863)
180 let     od doby, kdy shořel v Římě originál obrazu Panny Marie Vítězné (1833), jehož kopie se nachází v kostele sv. Prokopa
65 let     od založení podniku Vlnařské závody a fezárny ve Strakonicích (1948)
430 let     před 430 lety byl do dnešní podoby přestavěn kostel sv. Markéty (1583)

Osobnosti Strakonicka – historici, malíři, politici

60 let     od narození malíře Václava Holoubka (*1953 Sedlo u Střelských Hoštic). Navštěvoval ZUŠ u prof. Rejžka a AVU u prof. Součka – krajinná a figurální malba.
80 let     od narození fotografa Františka Zemena (*1933 Sedlo)
90 let     od úmrtí spisovatele Šumavy Karla Klostermanna (*1848 – †1923), který často pobýval ve Štěkni
90 let     od narození malíře Jaroslava Peška (*1923 Zálezly, okres Prachatice – †2008 Strakonice). V jeho devíti letech se rodiče přestěhovali do Malenic nad Volyňkou, kde žil a tvořil do konce života. Učil se u prof. Václava Polívky na gymnáziu ve Strakonicích. V letech 1945-50 studoval na VŠUMPRUM v Praze, v ateliéru monumentální malby, u prof. Jana Baucha. V roce 1949 absolvoval roční stipendium v Paříži, po té učil ve Čkyni, Vimperku a Bechyni.
90 let     od narození Zdeňka Podskalského (*1923 Malenice – †1993) – absolvent zdejšího gymnázia (1942), herec, scénárista, filmový režisér – Kam čert nemůže, Bílá paní, Noc na Karlštejně, Drahé tety a já, Trhák, Kulový blesk
100 let     od úmrtí rolníka, spisovatele a politika Alfonse Šťastného z Padařova (*1831 – †1913)
100 let     od úmrtí Mikoláše Alše (*1852 Mirotice u Písku – †1913 Praha) – vynikající kreslíř a malíř, maloval hlavně slovanské náměty a dobu husitství, vytvořil 14 kartonů Vlasti, další jeho významné obrazy jsou: Břetislav a Jitka, Smrt Knížete Svatopluka, Zajetí krále Václava IV., Hunové atd. Podílel se na výzdobě ND, vyzdobil fasády řady domů - Městská spořitelna a Zemská banka v Praze, domy v Plzni, Prachaticích a hotel Otava v Písku, podle jeho návrhů vyzdobil malíř Bosáček strakonickou radnici.
120 let     od narození Bohumila Ullrycha (*1893 Velký Bor u Horažďovic – †1948) – vyrůstal na Strakonicku. Po studiích ve Strakonicích a Písku absolvoval učitelský kurz v Praze, jako učitel působil v Libni. V roce 1917 vstoupil do Umělecké besedy, v roce 1936 do sdružení Jihočeských výtvarníků. Od roku 1945 byl členem SČVU Aleš v Praze. Velká část obrazů se vztahuje k jihočeské krajině: Toman a lesní panna, Krajina, Švanda dudák, Katovická hora, Žižkův mostek, Pradleny na Otavě- olej, Hajská, Modlešovice, Germánský pohřeb – akvarel, Námluvy.
140 let     od narození Karla Bubly (*1873 Strakonice), zakladatele ČZ Strakonice (1919) a Pošumavských závodů na impregnaci dřeva
140 let     od narození fotografa Maxe Adlera (*1873 Strakonice) - pocházel ze strakonické židovské rodiny, měl svůj ateliér na Velkém náměstí čp 36. Za války byl deportován do Osvětimi, kde zemřel (†1943?).

Další – pro zajímavost

10 let     od úmrtí Jana Pešťaka (1910 – 2003), malíře, autora obrazů Rumpál, Ze Strakonic
20 let     od úmrtí Jindřicha Jindráka (*1931 Strakonice – †1993 Ústí nad Labem) – absolvent zdejšího gymnázia, operní pěvec, člen Národního divadla
25 let     od úmrtí Jana Samce (*1917 Strakonice – †1988) – syn Augusta Samce, obuvník ve Strakonicích. Jan Samec žil od roku 1948 v Karlových Varech, kde působil jako pedagog, později se zcela věnoval výtvarné tvorbě – scénické návrhy, reliéfní stěny, dekor porcelánu, grafika, malba…
35 let     od úmrtí Antonína Voráčka (1889 – 1978) – děkan a kněz strakonického děkanství, převor řádu Maltézských rytířů, milovník hudby, člen spolku Zvon (v letech 1921-1925 sbormistr zpěvu spolku Zvon), v letech 1920-1948 působil jako učitel na zdejším gymnáziu, za 2. světové války se zapojil do ilegální činnosti, v roce 1953 byl zatčen a odsouzen k 8 letům kriminálu (odseděl si 6 let)
45 let     od úmrtí Stanislava Dráždila (13. 11. 1886 Slaník – 14. 11. 1968 Volyně), regionálního historika, který publikoval články věnované regionální historii a významným osobnostem kulturního života v časopisech Otavan, Prácheň, Pošumavský kraj atd.
45 let     od úmrtí Františka Roberta Vacíka (1880 Strakonice – 1968) – malíř, studoval na soukromé škole K. Reisnera v Praze, v Mnichově, Paříži, Americe. Vystavoval v New Yorku, Chicagu. Ke konci života se vrátil do Čech. Maloval olejem především portréty a krajiny (olej – Kostel sv. Markéty, Moře, Skalnaté údolí, Autoportrét, Krajina u Katovic, Západní brána, akvarel – Portrét F.L.Čelakovského, kolor. kresba – F.L.Čelakovský)
45 let     od úmrtí Jindřicha Hildpranta (1895 Blatná – 1968), sochař a malíř
50 let     od úmrtí malíře Karla Votlučky (1896 Plzeň – 1963), který zachytil ve svých grafických listech mizející pražská zákoutí. Vydal cyklus leptů domovní znamení Prahy, Táborska, Klatovska, Písecka, vytvořil řadu ex-libris. Na svých obrazech zachytil i strakonické domy: olej – Dům u Zeleného orla, kresba – Masné krámy, Zámecký kostel, Čápovna, Dům v Zátkově ulici, Papežovy domy, Strakonický hrad)
50 let     od narození Josefa Siblíka (*1863 Mladý Smolivec – 1931), učitele a archeologa působícího na Blatensku
60 let     od narození Pavla Břicháčka (*1953 Benešov), archeologa působícího na Volyňsku
75 let     od úmrtí Jaroslava Formánka (15. 2. 1889 Strakonice – 28. 6. 1938 Praha), profesionálního dudáka, kapelníka dudácké skupiny, hudebního skladatele a spisovatele, učitele hry na dudy. Napsal řadu odborných studií o hře na dudy, dudácích a dudácké hudbě. Přispíval do různých novin a časopisů. Byl nazýván králem dudáků. Jeho pozůstalost věnovala muzeu v roce 1939 manželka Milada Formánková.
75 let     od úmrtí Jana Vratislava Želízka (*1874 Volyně – 1938), geologa, paleontologa, archeologa působícího na Volyňsku
90 let     od narození Václava Rudolfa (*1923 Černívsko) – sportovec, atlet. Člen sportovního oddílu AFK Blatná, Sokol Strakonice, DTJ Písek. Mistrem Československa v běhu na 10000 m (1955).
95 let     od úmrtí Josefa Sahuly (1918 – 2006), malíře, který od roku 1948 působil v Prachaticích, které ho učarovali. Vytvořil grafické cykly věnované historickým památkám Prachatic, jihočeským hradům a zámkům, městům a šumavské přírodě. Ve Strakonicích měl první výstavu v roce 1970 (olej – Krajina u Prachatic, Cestou do Čichtic, Rybník, litografie – Strakonice – hrad, Západní brána, Zima, Blatná)
95 let     od narození Jaroslava Hejnýho (1918 Kozlov, okres Tábor – 1992). Od roku 1945 učil na středních školách v Táboře a ve Strakonicích. V roce 1960 přešel na katedru výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Maloval především jihočeskou krajinu, zejména rybníky (tempera – Ve Strakonicích, Cesta z Podskalí, Strakonický motiv, Motiv z Čákova, U rybníka, Hrad)
100 let     od úmrtí Antonína Waldhausera (1835 Vodňany – 1913 Havlíčkův Brod), malíře historických obrazů (Hus v žaláři), žánrů, krajináře.
105 let     od narození malíře Cyrila Chramosty (1908 Husinec u Prachatic – 1990), který studoval kresbu u profesora Oldřicha Blažíčka. Byl členem Sdružení jihočeských výtvarníků, Jednoty výtvarných umělců v Praze, vystavoval v Čechách i zahraničí. V roce 1978 mu byl udělen titul zasloužilý umělec. Maloval hlavně krajiny, např. z jižních Čech.
105 let     od narození malíře Františka Hály (*1898 Blatná), působil jako architekt a malíř ve Važci na Slovensku. Malíř krajinář – motivy z Jižních Čech.
110 let     od narození Jaromíra Zemana (1903 – 1992), učitel na zdejším gymnáziu, organizátor řady školních sportovních akcí, okresní velitel Junáka, dlouholetý náčelník lyžařského odboru Klubu českých turistů
400 let     od úmrtí Jana Willenberga (1571 – 1613), autora perokresby Střela a strakonický hrad