Z dění…

Ohlédnutí za sezonou 2012 – výsledky anketního průzkumu – MLÝN

Výsledky dotazníkového štření pro rok 2012.

Středověký vodní mlýn Hoslovice – počet dotazovaných: 867 (100%)

Typ respondenta: počet odpovědí (procenta)
- místní obyvatel: 47 (5%)
- turista: 705 (81%)
- odborný návštěvník: 34 (4%)
- organizovaná skupina: 81 (9%)

Věková kategorie:
- předškolní děti: 5 (1%)
- školní mládež: 90 (10%)
- do 30 let: 186 (21%)
- 31 – 55 let: 358 (41%)
- 56 a více let: 228 2(6%)

1) Ve kterém kraji ČR žijete?
- Jihočeský kraj: 327 (38%)
- Středočeský kraj: 114 (13%)
- Hlavní město Praha: 134 (15%)
- Plzeňský kraj: 149 (17%)
- Karlovarský kraj: 53 (6%)
- Jihomoravský kraj: 11 (1%)
- Kraj Vysočina: 10 (1%)
- Královéhradecký kraj: 8 (1%)
- Liberecký kraj: 21 (2%)
- Moravskoslezský kraj: 6 (1%)
- Olomoucký kraj: 5 (1%)
- Pardubický kraj: 7 (1%)
- Ústecký kraj: 15 (2%)
- Zlínský kraj: 7 (1%)

2) Už jste někdy v našem muzeu byl/a?
- ano: 232 (27%)
- ano, navštěvuji muzeum pravidelně: 52 (6%)
- ne, jsem zde poprvé: 583 (67%)

3) Do muzea jste přišel:
- sám: 69 (8%)
- s rodinou: 465 (54%)
- s přáteli: 230 (27%)
- s organizovanou skupinou: 103 (12%)

4) Co bylo podnětem k návštěvě?
- informace v médiích: 184 (21%)
- informace na internetu: 164 (19%)
- doporučení známých: 355 (41%)
- leták, plakát, reklama: 48 (6%)
- výlet, dovolená: 20 (2%)
- předchozí návštěva: 13 (2%)
- akce na mlýně: 14 (2%)
- jiná odpověď: 69 (7%)

5) Co se vám nejvíce líbilo?
- všechno: 449 (52%)
- výklad a přístup zaměstnanců: 199 (23%)
- akce s pečením chleba: 85 (10%)
- zvířata: 58 (7%)
- expozice: 46 (5%)
- ostatní: 30 (3%)

6) Co by se mělo vylepšit?
- otevírací doba: 48 (6%)
- informační systém: 74 (9%)
- znalosti průvodců: 8 (1%)
- ochota a vstřícnost zaměstnanců: 7 (1%)
- čistota: 0 (0%)
- nic: 640 (74%)
- přístupová cesta: 20 (2%)
- občerstvení: 16 (2%)
- značení od parkoviště: 11 (1%)
- jiná odpověď: 43 (5%)

7) Doporučíte návštěvu vašim přátelům?
- určitě ano: 776 (90%)
- spíše ano: 85 (10%)
- spíše ne: 2 (0%)
- určitě ne: 4 (0%)

Všem respondentům děkujeme za pomoc při dotazníkovém šetření.