Z dění…

Ohlédnutí za sezonou 2012 – výsledky anketního průzkumu – HRAD

Výsledky dotazníkového štření pro rok 2012.

Hrad Strakonice – počet dotazovaných: 576 (100%)

Typ respondenta: počet odpovědí (procenta)
- místní obyvatel: 77 (13%)
- turista: 425 (74%)
- odborný návštěvník: 7 (1%)
- organizovaná skupina: 67 (12%)

Věková kategorie:
- předškolní děti: 23 (4%)
- školní mládež: 86 (15%)
- do 30 let: 161 (28%)
- 31 – 55 let: 174 (30%)
- 56 a více let: 132 (23%)

1) Ve kterém kraji ČR žijete?
- Jihočeský kraj: 170 (30%)
- Středočeský kraj: 70 (12%)
- Hlavní město Praha: 95 (16%)
- Plzeňský kraj: 95 (16%)
- Karlovarský kraj: 20 (3%)
- Jihomoravský kraj: 21 (4%)
- Kraj Vysočina: 7 (1%)
- Královéhradecký kraj: 19 (3%)
- Liberecký kraj: 25 (4%)
- Moravskoslezský kraj: 11 (2%)
- Olomoucký kraj: 8 (1%)
- Pardubický kraj: 11 (2%)
- Ústecký kraj: 15 (3%)
- Zlínský kraj: 9 (2%)

2) Už jste někdy v našem muzeu byl/a?
- ano: 112 (19%)
- ano, navštěvuji muzeum pravidelně: 12 (2%)
- ne, jsem zde poprvé: 452 (78%)

3) Do muzea jste přišel:
- sám 43 (7%)
- s rodinou: 299 (52%)
- s přáteli: 138 (24%)
- s organizovanou skupinou: 96 (17%)

4) Co bylo podnětem k návštěvě?
- informace v médiích: 18 (3%)
- informace na internetu: 74 (13%)
- doporučení známých: 128 (22%)
- výlet, dovolená: 285 (49%)
- náhoda: 17 (3%)
- předchozí návštěva: 10 (2%)
- jiná odpověď: 44 (8%)

5) Co se vám nejvíce líbilo?
- expozice: 200 (35%)
- všechno: 177 (31%)
- věž Rumpál s výhledem: 150 (26%)
- výstavy: 33 (6%)
- jiná odpověď: 16 (2%)

6) Co by se mělo vylepšit?
- otevírací doba: 28 (5%)
- informační systém: 52 (9%)
- znalosti průvodců: 12 (2%)
- ochota a vstřícnost zaměstnanců: 6 (1%)
- čistota: 0 (0%)
- nic: 427 (74%)
- propagace, reklama: 8 (1%)
- průvodce u všech prohlídek: 5 (1%)
- jiná odpověď: 38 (7%)

7) Doporučíte návštěvu vašim přátelům?
- určitě ano: 434 (75%)
- spíše ano: 130 (23%)
- spíše ne: 10 (2%)
- určitě ne: 2 (0%)

Všem respondentům děkujeme za pomoc při dotazníkovém šetření.