Z dění…

Odborné přednášky v dubnu

V měsíci dubnu se uskuteční dvě odborné přednášky, které připravilo muzeum ve spolupráci s interními i externími odborníky. Přednášky se uskuteční v kapitulní síni strakonického hradu dne 12. a 24. dubna.

Majetkoprávní postavení johanitů v době vlády Přemysla Otakara I.
12. 4. 2013 v 17 hodin, kapitulní síň strakonického hradu
Přednáší: PhDr. Simona Ulčová, Ph.D.
Příspěvek bude pojednávat o donacích pro johanity a vliv těchto donací na význam řádu.
Vstupné: 20/10 Kč

Archeologické výzkumy ve Strakonicích
24. 4. 2013 v 17 hodin, kapitulní síň strakonického hradu
Přednáší: Mgr. Eduard Červenka (archeolog muzea)
Příspěvek bude věnovaný archeologickým výzkumům ve městě v posledních třech letech – kaple a krypty na hřbitově sv. Václava, špitál u sv. Markéty, panský mlýn na hradě. . .
Vstupné: 20/10 Kč