Z dění…

Nový evropský projekt

Po úspěšném projektu Cíl 3 - č. 157“ Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, realizovaném s Freilichtmuseem ve Finsterau, navázalo Muzeum středního Pootaví Strakonice v loňském roce další spolupráci. Tentokráte s bavorským spolkem pro záchranu hradní zříceniny, Förderverein zur Erhaltung der Burgruine und Heimatpflege v Haibachu, který by rád vytvořil v tomto místě nové Muzeum mlýnů.

V rámci projektu č. 248 „Muzeum mlýnů“ , financovaného z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, nevznikne v letech 2013 – 2015 pouze muzeum na bavorské straně, ale strakonické muzeum, jako český partner tohoto projektu, připraví několik společných akcí ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích, dva semináře na téma mlýnů a mlynářství, vydání společných tiskovin a výrobu prezentačních panelů. Součástí partnerské pomoci je i poradenská činnost v oboru mlynářství a konzervování sbírkových předmětů.

Věříme v úspěšnost celého projektu a rozšíření nejen turistické nabídky v Jižních Čechách a v Bavorsku, ale také rozšíření povědomí o obou spolupracujících institucích.