Z dění…

Křest nové knihy

Dne 5. listopadu se uskutečnil křest nové knihy Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem v kapitulní síni strakonického hradu od 16 hodin.
Autoři Jiří Fröhlich a Jaroslava Pixová představili obsah knihy a její vznik. Knihu spolu s nimi pokřtila místostarostka Ivana Říhová a ředitelka muzea Ludmila Koštová.
Akce se účastnilo 56 lidí.

Kniha Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem popisuje 28 km dlouhý úsek střední Otavy. Putování začíná ve Strakonicích spjatých s rodem Bavorů a maltézským řádem, pokračuje ve středověku založených vesnicích na březích Otavy Slaník, Štěkeň, Přeborovice Sudoměř, Kestřany, Lhota a Zátaví a končí v bývalém královském městě Písku.

Autoři popisují nejstarší osídlení kolem řeky, rýžování zlata, provoz voroplavby, ale také brody, přívozy a mosty. Nedílnou součástí jsou samozřejmě mlýny, pro něž byla voda nezbytným a nejlevnějším zdrojem energie pro pohon strojů. Je zde popsána historie celkem sedmnácti mlýnů, z nichž je již devět zaniklých. Publikace tak navazuje na knihu Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem, která vyšla v roce 2000 a ve druhém doplněném vydání v roce 2012.

Fotografie z křtu naleznete v naší galerii.