Z dění…

Ozdob si sám

Řemeslná dílna v rámci výstavy Krása vánočních ozdob

Na sobotu 8. prosince 2012 si Muzeum středního Pootaví Strakonice připravilo řemeslnou dílnu zaměřenou na výrobu vánočních ozdob z textilu, papíru a přírodnin. Ozdoby si bude možné vyrobit v kapitulní síni strakonického hradu od 13 do 16 hodin.

V rámci dílny předvede Helena Bělohlavová výrobu paličkovaných ozdob. Eva Drančáková se zaměří na výrobu vánočních ozdob z frivolitky. Jana Tomášková představí návštěvníkům techniku patchworku – zvonky a koule ozdobené stužkami. Zaměstnankyně muzea Blanka Jirsová a Nela Vadlejchová se zaměří na výrobu ozdob z papíru a přírodnin. Podle starých návodů předvedou, jaké ozdoby si lidé vyráběli z krepovaného papíru, oříšků a šišek v 1. třetině 20. století. Návštěvníci dostanou příležitost si jednotlivé techniky vyzkoušet.
Dílna se uskuteční v rámci výstavy Krása vánočních ozdob v kapitulní síni strakonického hradu, v časovém rozmezí 13 – 16 hodin. Vstupné na dílnu je v rámci výstavy 20 / 10 Kč.

Odpovědná osoba: Mgr. Blanka Jirsová, e-mail: blanka.jirsova@muzeum-st.cz, tel: 380 422 609