Z dění…

Nový prohlídkový okruh

Nový prohlídkový okruh je zaměřen na historii strakonického hradu a jeho architekturu. Trasa začíná na II. hradním nádvoří, před vstupem do muzea, kde se seznámíte s nejstarší historií hradu. Připomenut je i rod Bavorů a řád maltézských rytířů. Odtud trasa směřuje do kapitulní síně a přilehlého ambitu, kde se kromě historie nezapomíná ani na nástěnnou výzdobu, současné využití a také průhled do kostela na obraz Panny Marie Vítězné. Dále trasa pokračuje zpět na II. hradní nádvoří a zde se již zaměříme na jednotlivé budovy a jejich vznik, hlavně na dominantu vyhlídkové věže Rumpál. Další zastávkou je černá kuchyně a III. hradní nádvoří. Zde se zmiňujeme o již neexistujících budovách hradního pivovaru a hradního mlýna či o švédské brance. Po časové linii se poté přesuneme k nejmladším stavbám na I. nádvoří. Nevynecháme ale ani kostel sv. Prokopa a budovy bývalého panského pivovaru. Celá trasa končí opět na II. nádvoří, kde se seznámíte s  posledními dějinami a současným využitím hradního areálu.