Z dění…

nabídka !!!

Pro mobilní seniory, s ohledem na docházkovou vzdálenost parkoviště cca 1 km, nabízíme autobusovou dopravu na akci Dožínky na mlýně dne 11. srpna.

Autobus bude odjíždět 11.8. v 10:00 hodin z parkoviště před hradem pod Jelenkou a z Hoslovic zpět ve 14:30 hodin.

Jízdné 30 Kč. Závazné přihlášky se přijímají v Zámecké galerii.

Více informací o Dožínkách v sekci AKCE – PROGRAM.