Z dění…

Horizont o.s. na mlýně

Dne 25. 9. navštívili vodní mlýn v Hoslovicích členové občanského sdružení HORIZONT. HORIZONT poskytuje osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami takovou pomoc a podporu, kterou potřebují pro svůj plnohodnotný život, a tak jim naplňuje účast na rovnoprávném a aktivním životě ve společnosti v přirozeném prostředí.

Ve vodním mlýně na výpravu čekal kostýmovaný průvodce, který návštěvníky provedl po celé památce, poté si všichni společně nakrmili místní zvířátka a na závěr si výletníci opekli vuřty.

Autobus na akci zajistilo ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., kterým tímto velice děkujeme.

Report z akce naleznete ve složce Fotogalerie.