Z dění…

Dětský den ve mlýně.

Další netradiční akcí ve vodním mlýně byl dětský den. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích u pohádkových postav. Po splnění všech úkolů na ně čekaly sladké odměny a diplomy od hoslovických mlynářů. Nechyběla ani možnost nechat si nastříkat tetování či si opéci buřta.

S přípravou pomáhaly členky Českého svazu žen z Čestic a na akci dorazilo 582 návštěvníků z toho 233 dětí.