Z dění…

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlašuje ke dni 15. 10. 2012 druhou výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje.

Udělování výše uvedené ceny je naplněním Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

v České republice na léta 2011 až 2015. Administrátorem pro udělování titulu je odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Cena bude udělována subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury jihočeského regionu; laureátem ceny může být osoba, kolektiv, obec či město. Udělení ceny není vázáno na jeden počin, nýbrž na dlouholetou (celoživotní) činnost v oblasti lidové kultury.

Návrhy na udělení ceny, které mohou být podávány na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje až do 31. prosince 2012, budou posuzovány podle těchto kritérií: řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady), revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů.

Návrhy bude posuzovat hodnotící komise, složená z členů Rady Jihočeského kraje, předsedy Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, zástupců odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a ze zástupců Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu zřízeného při Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích. O udělení ceny rozhodne Zastupitelstvo Jihočeského kraje na základě doporučení komise.

Cena, spojená s finančním ohodnocením až 10 000 Kč, bude udělena nejvýše dvěma subjektům u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „Vesnice roku 2013“.

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje byla poprvé udělena v roce 2012 paní Ivance Wolkové za celoživotní činnost v oboru Lidové pečivo, kraslice, výrobky ze slámy, betlémy a panu Jiřímu Drhovskému za celoživotní činnost v oboru Lidové hračky, betlémy.
Medailony obou oceněných je možno shlédnout na portálu www.jihoceskaremesla.cz