Z dění…

Autobus na akci Zpracování dřeva

Pro mobilní seniory, s ohledem na docházkovou vzdálenost parkoviště cca 1 km, nabízíme autobusovou dopravu na akci Zpracování dřeva (více info o akci v sekci Program). Autobus bude odjíždět v sobotu 6.10. v 10:00 hod z parkoviště před hradem pod Jelenkou a z Hoslovic zpět ve 14:30 hod. Jízdné 30 Kč. Závazné přihlášky se přijímají v Zámecké galerii nebo na telefonu 380 422 608.